Hình Ảnh

2016
GS 2015
starbuck July 2015 
 Hùng (Calgary Canada)
 
tiệc cưới downtown 2014
 starbuck 2005
 
 
 
 công viên 2015
 
trường ACC 2015
nhà 2015
công viên  2 2015
 
 trường ACC 2 2015
diễm- tiệc vui
phạm tương như- tiệc vui
thắm- diễm- quỳnh- cẩm vân 
 túy hà mc- tiệc vui
 thắm / singer
huy- tuấn- ấm- nguyễn đức nhơn- vĩnh tuấn- phạm tương như- chị PTN 
 
tiệc vui 2015 
 
GS 2014 
 domain GS 2014
 nhà GS 2014
quỳnh- bella
 
đám cưới bé Thy/ VN 2014
 anh chị hoàng định nam/ Trẻ Magazine
 kim anh
hoàng định nam- PNY- bảo 
 
hoàng định nam- bảo- PNY
hoàng định nam- PNY
kim anh- PNY
PNY- bảo- hoàng định nam
anh chị hoàng định nam- kim anh
bảo- kim anh- PNY- anh chị hoàng định nam
PNY- kim anh
PNY- anh chị hoàng định nam
PNY- kim anh-bảo
bảo- PNY
bảo- PNY
kim anh- PNY- chị HDN
kim anh- anh chị HDN- PNY- đinh yên thảo- bảo
kim anh- nguyễn xuân thiệp- PNY- anh chị HDN- bảo
bảo- PNY
quỳnh Austin 2004  
 quỳnh Long Beach CA 2004
2001
PNY- Đà Lạt 1980
 

 
tiệc cưới Downtown Austin
Iris Ly 2015
trần văn trạch- bạch yến
bạch yến
anh chị Huy- anh chị Thọ
anh chị Huy
trần quang thọ- PNY
thụy vi- ngô quốc sỹ 2015
bích huyền- uyển diễm
túy hà- vĩnh tuấn- phạm tương như- PNY- yên sơn
phạm tương như- túy hà
anh chị hồ danh lịch
hồ văn chấm- cháu ngoại
võ như lăng/ Florida
cháu ngoại đặng minh hùng
quan dương- thu ba 2015
tuấn phan- diễm
đặng minh hùng
thanh loan (phạm ngọc )
hoàng lộc
nguyễn ngọc sương- quỳnh -VN 2014
nguyễn ngọc sương- phạm thanh chương- trần nho bụi- nguyệt- VN 2014
quỳnh- trần nho bụi- phạm thanh chương VN 2014
trần nho bụi- phạm thanh chương VN 2014
phạm thu dung- tống việt hà-trần nho bụi- phạm hung nghị-cao quang-VN 2014
PNY- cháu ngoại Danny 2012
phạm viết hùng (bạn Trần Nho Bụi)
bùi lễ tín- nguyễn địch báu- PNY
báu- PNY- quỳnh- hồ mai
AN và Bùi Thị Ngoan
AN và Bùi Thị Ngoan
 
 Vĩnh Tuấn
kim chi- phương khanh 2014
đỗ khắc khoan 2014
khiếu long CA 2014
 
PNY- Nhật Nguyễn- Yên Sơn- Hữu Việt/ New  Orleans Lousiana
                                                     PNY- Yên Sơn (New Orleans)
PNY-Thu Ba
                                                 sân vườn nhà Nhật Nguyễn/ New Orleans
Nhật Nguyễn- PNY- Quan Dương- Thu Ba
New Orleans 2012
họa sĩ lê vĩnh ngọc
                                                     Trần Nho Bụi /Edmonton Canada
(thơ Túy Hà tặng PNY)
                                                                  quỳnh starbucks
                                                                   Alberta Canada 2013
 
nguyễn thị thanh dương- dallas
Kim Loan tháng 12 2014
kim loan
                                         Trần Nho Bụi- Kim Loan - PNY- Thân Trọng Phúc
Kim Loan- PNY Canada
               Ra Mắt Sách nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp (Lê Việt Hùng- PNY- Ngọc Long- Huế Xưa- Nguyễn Xuân Thiệp- Phan Xuân Sinh- Đinh Yên Thảo)
RMS Nguyễn Xuân Thiệp 2013
Khiết- PNY (Đà lạt)
PNY- Đỗ Thành Nhân- (đà lạt)
(...?)
Long Beach CA 2004
Arboretum 2001
New York, sân ga
New York, trạm metro
New York, khách sạn
New York, trước khách sạn
Phụng Designe