Tiểu Sử


- Sinh năm 1945, phía bên kia cầu Cỏ May, Vũng Tàu.
- Ði lính năm 1965 và giải ngũ trước ngày mất nước.
- Chấp nhận làm nhà văn lưu vong tại Hoa Kỳ từ năm 1991.
- Giải truyện ngắn hay nhất Văn Bút Nam Hoa Kỳ năm 1992.
- Một trong 158 tác giả của “20 Năm Văn Học Hải Ngoại 1975- 1995” (Ðại Nam)
- Từng viết cho: Làng Văn, Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề, Thời Luận, Xây Dựng, Thế Giới Mới, Thế Hệ, Kịch Ảnh...
- Nguyên Chủ Bút U.S Viet Times (Austin, Texas)
- Chủ bút Việt- Austin (điện báo)
- Nguyên Chủ Nhiệm Viet Times Magazine (Austin, Texas)
- Chủ Tịch Văn Bút Nam Hoa Kỳ năm 2000– 2004.
- Tác phẩm đã in:
o Hoa Bluebonnets Cho Hai Người (tập truyện, Bình Minh xuất bản năm 1994)
o Chăn Gối Ngày Về (tập truyện, năm 2003).
o Tuyển Tập Văn Bút Nam Hoa Kỳ, nhiều tập, nhiều tác giả.
o Hồ Sơ B.40, tập 1& tập ;2, nhiều tác giả, Làng Văn xuất bản.
    -   Sẽ in trước cuối đời:
o Dấu Chân Nào Theo Biển (hồi ký cho Vũng Tàu)
o Thư Viết Từ Đường Heatherglen (tạp ghi)
    -   Hiện sống một mình, cùng con gái, trong ngôi nhà ... đường Heatherglen