Wednesday, June 10, 2015

ƯỚC GÌ
NGA LE BICH
Phụ bản: Bảo Sinh


Ước gì em chưa gặp anh
(anh ha!)
để đêm vẫn nồng ngày vàng chưa tắt và hai bờ cứ xa lăng lắc
Giêng Hai rập rình con mắt
có đuôi

Ước gì mình đừng gặp nhau
(chịu không?)
để biển vẫn xanh
sóng hôn bờ..
Im lặng
mặt trăng mặt trời chơi trò cút bắt...

Ước gì
(anh ha)
phải chi em phải chi anh
không gặp
để suốt đời nửa nụ...vẫn còn xuân!

NLB

Monday, June 1, 2015


 
TƯƠNG TƯ
Nguyen Dang Thanh
phu bản: Dzung Art
 


  


 
Hôm nay, mười sáu mùa trăng mộng
chị vớt hoa buồn bên bến sông
ai xui con nước mà dâng
sóng
Trôi ngược hồn em chị vớt không ???

Hoa tàn một đóa theo dòng nước
những phận bèo trôi,
những phận buồn
Có lẽ nào… thương mà
khác được
nén buồn
yêu chị dưới trăng suông.

NDT