Wednesday, June 10, 2015

ƯỚC GÌ
NGA LE BICH
Phụ bản: Bảo Sinh


Ước gì em chưa gặp anh
(anh ha!)
để đêm vẫn nồng ngày vàng chưa tắt và hai bờ cứ xa lăng lắc
Giêng Hai rập rình con mắt
có đuôi

Ước gì mình đừng gặp nhau
(chịu không?)
để biển vẫn xanh
sóng hôn bờ..
Im lặng
mặt trăng mặt trời chơi trò cút bắt...

Ước gì
(anh ha)
phải chi em phải chi anh
không gặp
để suốt đời nửa nụ...vẫn còn xuân!

NLB

No comments:

Post a Comment