Monday, June 1, 2015


 
TƯƠNG TƯ
Nguyen Dang Thanh
phu bản: Dzung Art
 


  


 
Hôm nay, mười sáu mùa trăng mộng
chị vớt hoa buồn bên bến sông
ai xui con nước mà dâng
sóng
Trôi ngược hồn em chị vớt không ???

Hoa tàn một đóa theo dòng nước
những phận bèo trôi,
những phận buồn
Có lẽ nào… thương mà
khác được
nén buồn
yêu chị dưới trăng suông.

NDT

No comments:

Post a Comment