Wednesday, May 21, 2014


LY CÀ PHÊ SÁNG THƠM
(ST)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ly cà phê sáng thơm
Bình yên ơi ngày nắng
Thời gian trôi tĩnh lặng
Anh cầm mùa trên tay

Em biết không sáng nay
Anh bình yên bên phố
Bao nhiêu điều chưa nói
Đan cài vào long lanh

Phố xanh màu nắng lên
Anh xanh màu ý tưởng
Giữa rất nhiều gương mặt
Mang ngày đi thong dong

Buổi sáng tươi sáng trong
Bình yên bên phố nắng
Bao nhiêu điều tĩnh lặng
Anh gửi vào tóc em

Ngày vẫn trôi bình yên
Lấp lánh trong màu nắng
Anh vẽ màu cuộc sống
Dịu dàng như câu thơ
(s.t)

1 comment: