Monday, January 5, 2015


THÁO GIÀY NGỒI ĐỢI NGÀY ĐI

NGUYỄN VĂN NHÂN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước lên bục giảng khi tóc còn xanh
Lớp học loanh quanh giờ đầu đã bạc

Đi tới đi lui mấy vòng trái đất
Cặp cẳng tăm tre xài vẫn ngon lành

Mới bữa hôm nào mặt mũi mới toanh
Mà nay bèo nhèo bánh đa nhúng nước

Chẳng sao chẳng sao đời còn phía trước
Lũ khũ học trò níu áo sau lưng

Cứ tưởng dạy nhiều chắc cũng tưng tưng
Gừng già càng cay càng nồng càng đượm

Lồng ngực hom hem vẫn còn hơi hướm
Vẫn giảng ào ào chẳng chút xi-nhê

Bữa nào mòn gân mỏi gối thì về
Chăm mấy chậu hoa ngâm bình rượu thuốc

Thơ viết vài câu cờ chơi nửa cuộc
Tối ngủ khò khò chẳng biết buồn chi

Thầy giáo tháo giày ngồi đợi ngày đi.
NVN
19.11.09

No comments:

Post a Comment