Tuesday, May 26, 2015


LỜI CỦA GIÓ
MAI ANH
Ừ có thể... chắc gì anh còn nhớ...
Sóng chông chênh...
Biển vẫn cuộn đáy lòng
Em cột gió để sóng thôi òa vỡ
Ai ngóng chờ?...
năm tháng vẫn em thôi...

Hỏi chính mình vơi bớt nhớ nhung chưa?!
Sóng cuộn cào... gió nỗi niềm chẳng tỏ
Lòng người đó tựa mây trời gió thoảng
Vơi cạn thêm Biển xa ngái lạ lùng

Kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
Gió cô đơn, chẳng tìm đâu nơi trốn
Những mạnh mẽ chẳng thể nào giấu giếm
Để xót xa nhìn em cũng biết đau...

Biển mênh mông theo nỗi nhớ, rất sâu
Mây mải miết không một lần ngoảnh lại
Ừ, biết rằng...
xa nhau hoài... xa mãi
Sóng sánh em, sóng sánh vỡ đôi bờ

Muốn tan ra thành gió cát vô thường
Thèm ấm êm giữa Ngược - Xuôi...
chẳng thể…
Giữa Biển trời chỉ còn em lặng lẽ
Giữa lưng chừng...
chia hai nửa
chơi vơi...

M.A

No comments:

Post a Comment