Saturday, October 6, 2012


NỬA BÀI THƠ

THANH VÂN

 


Nửa đời, nửa tỉnh, nửa mê

Nửa câu tâm sự chưa hề nói ra

Chẳng ai chia nửa tuổi già

Ứa gan, nửa giọt lệ sa nửa vời

 
Nửa buồn, nửa tủi chao ơi

Nửa tôi hiu quạnh, nửa ai lạnh lùng

Tới đây mới thấy nửa chừng

Nửa mong đi tiếp, nửa dừng tại sao?

 
Nửa hờn, nửa giận xôn xao

Nửa thương, nửa hận, nửa nào nặng hơn?

Nửa thương nhớ, nửa căm thù

Nửa ly rượu cạn, nửa sầu rót thêm!!!

No comments:

Post a Comment