Monday, November 19, 2012


CHÚT THU VÀ DUNG

TÚY HÀ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rừng xưa đã khép dùm cửa mở

Nên lá thu phong cũng lạc loài

Sương lạnh chỉ làm loang hơi thở

Đá ghềnh đẩm lệ vọng thiên nhai

Một chút tình xưa trên mạng ảo

Vẫn làm nặng gánh một bờ vai

Bờ kia còn nợ đời cơm áo

Hai bờ nhật nguyệt khó phôi phai

 
Ừ thôi thì cứ như là đã

yêu tự thiên thu phải phong trần

em về níu lại bờ hư ảo

cho anh gởi chút mộng ba đào

giữa thực và hư là điên đảo

biết mà sao cứ gánh lao đao

rừng xưa ai khép dùm chưa nhỉ

nỗi nhớ còn nguyên những ngọt ngào.

 
Ngăn lại dùm anh cơn gió thoảng

Thực hư tình ảo hỏi ngàn sau.

No comments:

Post a Comment