Wednesday, January 9, 2013


HÁT CHO NGƯỜI KINH KHA


 

* thơ mhhoàilinhphương

 

 

Nợ nước oằn vai, người đáp đền sông núi

Sao người quên, không trả nợ tình em?

Cho nước mắt một đời em nhỏ xuống

Tay ôm tròn dư ảnh cũ đêm đêm

 

Người đã mang theo cuối trời gió bão

Hạnh phúc ngọt nồng, ngày tuổi ngọc môi thơm

Áo lụa giảng đường với bầy chim sẻ nhỏ

Nhón gót hôn người… nhòa nhạt dấu son

 

Tay đã lìa tay, nghìn trùng cách biệt

Môi xa môi rồi, muôn thuở thiên thu

Khúc Kinh-Kha sao em còn hát mãi?

Lời kinh buồn như lạy tạ chinh phu!
 
 
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG

Minneapolis, MN 1998

No comments:

Post a Comment