Tuesday, February 5, 2013


Lời Tự Thú Cuối Năm


thơ mhhoàilinhphương.

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Sao mình không về hôn em lần cuối?
Năm sắp tàn... đâu lẽ... mãi lìa nhau
Cho nước mắt gom đầy lời trăn trối
Buông tay buồn, nhớ mãi cuộc tình đau

Em yêu mình, tình yêu nào rất lạ!
Mười hai năm như nước chảy trăm miền
Nhưng hồn em vẫn xuôi về biển cả
Mình muôn đời làm quay quắt con tim
 
Từng mùa mưa em vẫn hoài trông ngóng
Một dáng người về mắt đá đen sâu
Nhưng tàn năm em vẫn còn riêng bóng
Vâng, thật rồi! Ta chẳng nợ duyên nhau.
 
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG
Saigon – Việt Nam 1980.

 

No comments:

Post a Comment