Thursday, August 14, 2014


DẶN BÀN TAY

TRÂN SA

Hãy viết như là âu yếm chữ
Như đang tình tự với trần gian
Hãy chép mối tình người với đất
Là duyên kỳ ngộ suốt trăm năm
Hãy là tình nhân của ngôn ngữ
Đêm nay hãy hẹn với trăng rằm
Xin sẽ âm thầm trao tặng cả
Đời ta hãy nhận- hỡi hư không

Hãy sống như thời gian bất tận
Hãy yêu bằng tim óc thủy chung
Hãy là ân nhé không là hận
Tạ với thiên thu một tấm lòng
Hãy làm những ngón tay gieo hạt
Hãy mơ sa mạc nở đầy bông
Ai cấm môi cười trong giấc mộng
Ai giận thông buồn trong gió đông?

Hãy viết như là âu yếm chữ
Hãy thương từng nét, quý từng câu
Ước mơ, hạnh phúc, và oan khổ
Hãy viết như tình nhân gửi nhau.
TS

 

No comments:

Post a Comment