Sunday, September 7, 2014


NHUỘM
MAI LINH NGUYỄNAi nhuộm màu đêm đen
Cho bình minh rực đỏ
Ai nhuộm xanh lá cỏ
Biêng biếc giữa trời hồng

Ai nhuộm khoảng trời đông
Chồi non hạ phơi phới
Ai nhuộm tia nắng mới
Lung linh hạt sương mai

Ai nhuộm cả canh dài
Mà sao trời thao thức
Con tim nồng rạo rực
Ai nhuộm ai giữa đời

Mai Linh Nguyen
4/10/2014

 

No comments:

Post a Comment