Thursday, August 27, 2015


CÂY BÀNG GÓC PHỐ
Minh Ngọc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta có thể quên
Những con đường không nhớ tuổi
Ngày có thể trôi trong nhịp đời vồi vội
Phút lặng mơ hồ nhạt giữa lo toan

Góc phố
Cây bàng
Lặng lẽ lá vàng
Rồi bất chợt cháy ngời sắc đỏ
Có một ngày ngược triền giông tố
Những nhánh gầy trụi trơ
Lòng ta chùng...
giữa những ngu ngơ
Giữa những quắt quay
Giữa miền tiếc nhớ
Mải đi tìm mộng ngày đã vỡ
Lãng quên mùa hồi sinh

Một chiều ta lạc mình
Cây bàng trổ mầm xanh trở lại.
MN 27-8-2015

No comments:

Post a Comment