Friday, August 28, 2015


NHƯ NHỮNG ĐỌT TRẦU
HƯƠNG GIANG

Có những bài thơ đã theo bước đường Đông Tiến... và sống  mãi theo thời gian... cùng với những anh hùng đã ngã xuống vì một ước mơ tự do về trên quê hương. (FB/ từ Trần Đức Tuyết Tiên)Dẫu chưa một lần lội qua dòng sông
Em vẫn nói về con nước ròng
Và những gian nan dọc đường tải đạn
Mưa nắng trở mùa sáng nắng chiều giông

Dẫu chưa biết được những vùng anh qua
Ẩm ướt mưa rừng đất cằn sỏi đá
Chiến khu muỗi mòng rừng thiêng nước lạ
Thương anh như thương bóng dáng quê nhà

Thương anh như thương giòng sông nhà ngoại
Mấy bụi mấy bờ đám sắn vồng khoai
Thương đám lục bình chở che kháng chiến
Thương chiếc xuồng con tải gạo hôm mai

Thương ngọn rau rừng đắng ngọt yêu thương
Trên đoạn đường về trải thịt phơi xương
Thương anh kháng chiến chiều mưa tháng chạp
Ôm súng mơ ngày giải phóng quê hương

Như những dây trầu xanh mướt sớm mai
Thời gian dẫu hoài nắng một mưa hai
Quê hương thiết tha những lời kêu gọi
Anh quay trở về nối bước đoàn trai

Ta có một đời để đợi chờ nhau
Hạnh phúc không là những cơn mưa mau
Anh quay trở về đáp lời sông núi
Tình em mãi xanh như những đọt trầu
H.G
 

No comments:

Post a Comment