Saturday, September 12, 2015

MỘT
Hiền Mâymột thơ ngây
một già dặn hiểu đời
em sấp ngửa
liều đem thân đặt cược
nào ai cả gan đùa cùng mất được
dám mang số phần đánh bạc cầu may

một ngọt ngào
một chua chát sâu cay
em áo giấy
cà sa bên ma bụt
trước tuế nguyệt đà xé phơi gan ruột
anh cần em lột cho rõ thêm không?

một dấu che
một tơi tả thả rông
em cáo nai mơ yên hay dậy sóng (?)
ôi nghịch lý hành trình
hình kiếm bóng
xác đương nhiên chấp nhận xóa dấu về

một rạng ngời
một vỡ mộng chán chê
em cười khóc cốt đau anh
phải thế?
nếu cao xanh thích đọa đày truất phế
em ước riêng mình chịu khổ ải thôi

một rất gần
một hư ảo xa xôi
em thật giả mà chất đầy anh nặng?
sáo trương chi
mị nương nghe văng vẳng
còn mơ hoài hồ huống đấy chính em

một đàn bà
một trăng chín mon men
chẳng hùng binh thành quách anh đại bại (!)
hay em dùng thuật yêu ma bùa ngải
dẫn dụ anh ăn trái cấm
lăn quay

một kiếp rồi
một kiếp nữa trả vay
vững đức tin trời cao ban hạnh ngộ (?)
thì tim anh đây tạm chôn mộ cổ
đêm nguyện ngày cầu
buổi tái hợp nhanh

một nửa em
một nửa sống giùm anh
tiếp tục băng qua thị phi đàm tiếu
dáng em liêu xiêu dây tình vướng víu
hai nửa cùng chiều
khít một vòng quanh

một nửa em
một nửa sống giùm anh...
H.M
 

No comments:

Post a Comment