Monday, November 18, 2013


Vâng, Thưa Ông!

*thơ mhhoàilinhphươngTôi khờ khạo như một loài cây cỏ
Nên tin vào vở kịch mấy mươi năm
Ông sắm trọn vai trò người quân tử
Tôi ngỡ mình tìm thấy kẻ tri âm

Dẫu mấy mươi năm rồi màn cũng hạ
Sân khấu đời còn lại chỉ mình tôi
Lời ngọt trên môi như dã tràng xe cát
Phố nhỏ tôi về, lối cũ mưa rơi

Cúi mặt, quay lưng cho lòng quặn thắt
Tôi ỏ bên này cách một giòng sông
Mississippi vỗ về tôi khóc
Ông ở bên trời lạ mặt như không

Tình nghĩa anh em chỉ là hư ảo
Ngôn ngữ nào đem gian dối lừa nhau
Tôi sẽ sống để nhìn ông bước tiếp
Vào cõi người còn lại nửa đời sau.

M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG
Minneapolis, MN 2000


 

No comments:

Post a Comment