Thursday, April 27, 2017


KÝ ỨC THÁNG TƯ...
TCS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta rạc lòng, phơi dưới nắng tháng tư
Buồn khóc chị ngày đi không nói trước
Nghẽn dòng sông khản lòng con Ô Thước
Đám cải mênh mông héo hắt trổ ngồng

Chị theo chồng đò lặng bóng người trông
Phượng cháy đỏ cả bờ sông hoài cổ
Hai mươi năm một mối tình loang lỗ
Muốn chôn vùi đau khổ để mà quên

Con đường nào từng kỷ niệm gọi tên
Chiều hắt gió trên triền con đê nhỏ
Ai nắm tay ai lối cỏ nghiêng bờ
Ai đợi chờ, ai viết vội vần thơ

Rồi bỡ ngỡ gấp buồm mui đuôi giấy
Thả bến sông xưa con nước dập dềnh
Tưởng đời thuyền mới mang phận lênh đênh
Như thân chị, lục bình trôi vô định

Hai mươi năm trái tim tìm thanh tịnh
Anh sồng nâu cô tịch gửi thân chùa
Mùa đi qua, rồi nối tiếp mấy mùa
Mỗi khi tiếng ve lùa trong góc lá

Chị lại xót xa nghịch cảnh chuyện mình
Một chuyện tình còn hồi thuở thư sinh
Từng đẹp nhất trong quãng đời thơ dại
Nay hạnh bên con phúc nghĩa với chồng

Thỉnh thoảng về chị ra đứng bến sông
Nhớ đò cũ người xưa và kỷ niệm
Chuyện ngày qua của một thời áo tím
Tháng tư ơi giờ xa cách nhịp cầu

Vọng trong đầu một dáng áo sồng nâu
Và chuông khánh ngân lầu vang ký ức
Trở lại chi đâu chỉ là vô thức
Soi dư âm đồng vọng tháng tư buồn.
T.C.S
03-04-15
 

 

No comments:

Post a Comment