Friday, April 28, 2017


ĐỪNG HỎI NỮA CON ƠI !!!
Dũng Trung Kqd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sợ mai này các con hỏi cha ơi
Đi tắm biển sao phải mang hộ chiếu ?
Biển quê mình... cha nói đi... con không hiểu
Khi nhìn tấm bản đồ chó chết của Trung Hoa.
 
Con thả diều ở Vũng Tàu, Mũi Né, Lý sơn, Hoàng Sa, Trường Sa...
Người lớn đến cắt dây khi diều bay xa mém nước
Biển của mình trong xanh con muốn vẫy vùng mà chẳng được
Vì ra khơi là đi du lịch nước ngoài
.
Đời thật buồn khi ra biển ngắm ban mai
Chỉ thấy sóng giăng giăng hình băng đạn
Đám mây hiền lành cũng bốc mùi đại Hán
Đường lưỡi bò liếm láp biển bao la
 
Một ngày kia đọc "Nam Quốc Sơn Hà"
Chữ "Định phận" bị thay bằng "Cam phận"
Hình đất nước gầy nhom vì oán giận
Gánh mấy chữ vàng méo mó đứng chơi vơi
 
Muộn mất rồi Đừng hỏi nữa
Con ơi.
DKqđ 2012)
 
 
 
 

 

No comments:

Post a Comment