Wednesday, December 26, 2012
CUNG TRẦM KHI TÔI VỀ


PHẠM TƯƠNG NHƯ
Tôi về em còn chờ tôi không?
Khung trời xưa vàng trưa mây hồng
Ngoài đồng mình cùng chơi diều giấy
Mười năm ai chờ người sang sông?
Tôi về trường nhìn quanh sân xưa
Ve râm ran lời ru dư thừa
Chim trên cành ca bài tạm biệt
Tình mười năm còn ai nghe mưa?
Tôi về phà qua sông lênh đênh
Người thân quen nhìn nhau như quên
Là đà chim bay tìm cố xứ
Dòng người trôi và tôi không tên !
Tôi về nghe đàn ai trong đêm
Cô đơn cùng vàng trăng bên thềm
Sương khuya và lòng tôi rơi rụng
Hoa cam trong vườn thơm hương em
Tôi về càng xa tôi tha hương
Trăm năm qua cơn mơ vô thường
Tình yêu, tim tôi là trái phá
Bùng lên ! Bùng lên điều buồn thương
PTN
Dec. 21 2012


 

No comments:

Post a Comment