Wednesday, March 13, 2013


THẢ TỜ LÁ BIẾC
VÀO CƠN MÊ HỒNG

PHẠM QUANG TRUNG


















Mùa xuân
giã phố về non
núi xanh động biếc
mấy con bướm hồng
tơ trời
sợi khói mênh mông
hay là bụi sóng
dưới giòng thác reo
ta ngồi
phiến đá cheo leo
ngó xuân biêng biếc
trong veo lưng đồi

Mùa xuân
biệt núi ngàn khơi
về ngang phố cũ
đón mời bạn xưa
rượu hồng
bếp lửa giao thừa
dường như ngoài ngõ
chút mưa xuân đầu
ta ngồi
đêm xuống đã lâu
nghe xuân êm nhẹ
hát câu mê tình

Mùa xuân
lễ lạc sân đình
rồng bay phượng múa
cung nghinh xếp hàng
đì đùng
pháo nổ liên tràng
tụm năm tụm bảy
bên đàng hò reo
ta ngồi
một chỗ vắng teo
thấy con chim mộng
bay vèo thực hư

Mùa xuân
đọc sách án thư
bỗng dưng mặc khải
khởi từ thiện tâm
lại rồi
biệt phố âm thầm
về non thấp ngọn
hương trầm tạ ơn
ta ngồi
trên ngọn cổ sơn
thả tờ lá biếc
vào cơn mê hồng
PQT

 

No comments:

Post a Comment