Sunday, March 17, 2013


CƯA

TRIỆU LƯƠNG DÂNKhi tôi đến lúa ngoài đồng Thạch Hãn đang lên

Bên con sông một thành phố nhỏ, một cổ thành rêu phong, những con đường tôi đi học.

Khi qua tiểu học, tôi đến sân ga đi xa thành phố.

Vũng Tàu,

Nơi Bải Trước, con đường phố đi lên núi lớn biển cứ vổ sóng quanh chân

Nơi Bải Sau biển tràn lên cát ngọn núi nhỏ đứng ngẩn ngơ nghe bao nhiêu gió

Tôi lớn lên như những đợt sóng biển nối nhau đi

Những ngày ra trận - Pleiku

Bụi đỏ bay theo gió hồng trời

Gặp nhau không nói cúi đầu cười

Cả trái tim sôi

Những ngày ra trận, nơi tình yêu nở nơi mặt trận thua.

Khắp cả quê hương bổng dưng ly loạn những con đường đi chật kín nỗi đau.

Tôi buông súng nhưng sao trong lòng không buông nổi.

Những cổng tù mở rộng, người vào trại giam.

Boat people- lương tâm thế giới rung rinh.

Một dân tộc bị bứng, hai bước chân đi, hai bàn tay trắng.

Cơ nghiệp như viên cát dã tràng vo tròn chưa hết kiếp

Bóng vinh hoa trôi trên mấy ngã lưu vong, cứ xa nguồn cội.

Những người về thất thểu lượm tang thương tìm không ra nỗi buổn đã mất.

Họ đi dưới những tàng cây đang chết những con đường cứ vở tan hoang

Có gì đang chôn lấp bóng vinh quang- như ngày hôm qua đã mất.

TLD

(Dân làm báo)

No comments:

Post a Comment