Friday, March 29, 2013


KINH THƠ

PHẠM QUANG TRUNG
ngồi đây em nhé hồn nhiên
nghiêng sang một tí bờ hiên nắng vào
che đi những vết hư hao
dấu đi giọt lệ
dường trào khi không

ngồi yên em nhé khuê phòng
dăm ba chiếc lá
ngoài song gió đùa
chiếc nào gửi phận gió mưa
chiếc nào tấm lụa
trói vừa xác khô


ngồi đây em nhé tội đồ
ma vương rao bán
mưu mô trăm nghìn
tìm đâu trong cõi tuyệt tình
tìm đâu hồn xác
hiển linh phương nào

ngồi yên em nhé xanh xao
mùa xuân không tới
nghẹn ngào cỏ cây
trên tay ồ chiếc hoa gầy
ném tung giữa chợ
người bầy cuộc chơi

ngồi đây em nhé chào đời
bật lên tiếng khóc
hả hơi một lần
phút giây nghênh đón số phần
là đao oan nghiệt
tan thân Thúy Kiều

ngồi yên em nhé buồn thiu
phấn son tô nét
bao nhiêu cũng thừa
đứng lên vào chốn gió mưa
lắng nghe tủi nhục
cày bừa hồn nhiên

ngồi yên em nhé ngồi yên
ngồi như phật tử
toạ thiền sớm mai
để ta gửi tiếc thương này
tới em rất lạ
bằng bàì kinh thơ
PQT

 

No comments:

Post a Comment