Tuesday, March 11, 2014


EM CÓ BUỒN KHÔNG?

MINH SƠN LÊ

Em ở kinh thành xưa cổ kính
Bốn mùa chuông đổ nhạc cầu kinh
Những tháp chuông cao màu ngói đỏ
Soi bóng ngàn năm dưới chân mình

Xin em chớ để hồn “cổ kính”
Rêu nhạt về ôm mắt môi xinh
Chớ để tóc bay vào quên lãng
Làm rơi cỏ úa trên tay mình…

Em ở kinh thành xưa cổ kính
Xa rồi non nước… chốn điêu linh!


 

No comments:

Post a Comment