Sunday, March 23, 2014


CHẲNG CẦN LẤY ANH
Mai Linh Nguyen

Từ em đội nón theo người
Bút nghiêng cũng đã chịu đời rủi may
Mây từng cỏ úa đồi tây
Còn thêm mấy nắng những ngày cuối đông

Em đi mọi thứ muôn trùng
Đâu đây có một nguồn sông lạnh rồì
Rong bèo không thể nguôi ngoai
Trên bao bến cạn bến bồi đã khô

Từ em qua xứ bụi mờ
Là em có thể bất ngờ gian truân
Chỉ vì em rất giai nhân
Yêu anh mà lại chẳng cần lấy anh

2/18/2014.

 

No comments:

Post a Comment