Wednesday, October 30, 2013


MÊ THẤT
NHƯ THƯƠNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Em từ Mê Thất bước ra
Vẫn eo dáng ngọc, vẫn là tiểu thư
Vẫn môi mắt của hiền từ
Vẫn yêu ngày tháng còn dư cuối đời
Đâu bàn tay của tình ơi
Ấm năm ngón nhỏ một thời bên nhau
Sao trần gian chỉ một màu
Tường vôi trắng quá... nát nhàu xác thân
Về - Đi đôi ngã tần ngần
Có còn anh đấy thuở gần chiều phai
Chập chờn dáng đổ bóng ai
Ngược xuôi về lại, tóc mai lòa xòa
Lạ chưa son đỏ hôm qua
Vẫy tay thôi đã nhạt nhòa môi ngoan
Tình đơm hoa nở nhuốm vàng
Hồng nhan em biết đã ngàn gian truân
Thêm một lần nữa nhị phân
Tâm- Thân đôi ngã . Cúi gần hôn em …

Như Thương
(25.2.2013)

No comments:

Post a Comment