Tuesday, October 22, 2013


Ta Không Còn Nhau… Xưa…
* thơ mhhoàilinhphương
* với K. ngày ấy…

Người mịt mùng trong gió
Mùa đã tàn theo mưa
Hoa vàng phai mấy độ…
Ta không còn nhau.. xưa…

Bụi mờ trên trang sách
Bụi mù trong mắt cay
Ta bên đời lặng lẽ
Tóc bên đời nghiêng vai

Hỏi thăm vầng trăng cũ
Trăng đã già… còn đâu?
Hỏi thăm người một thuở…
Ngỡ ngàng… trong mắt sâu.

Ta mãi mãi bên ni
Người ngàn xa bên nớ
Không hát bài chia ly
Nhưng nốt trầm đã vỡ

Mới biết .. tình phôi pha
Như hồn ta …áo mỏng
Đau buốt bước chân qua..
Giữa muôn trùng tiếng sóng

Không là ngày xưa nữa
Cho ta về bên nhau
Không có gì vĩnh cửu
Trên con nước bạc đầu…

M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG
Washington D.C tháng 09/2013.

No comments:

Post a Comment