Wednesday, January 20, 2016

cáo phó bạn hiền


CÁO PHÓ


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần là Chồng, Cha và
Ông của chúng tôi

Ông TRẦN QUANG THỌ

Pháp Danh THIỆN TRỰC

Sinh năm 1945
Tại Long Hương Vũng Tàu, Việt Nam
Thất lộc ngày 19 tháng 1 năm 2016
(tức ngày mồng 10 tháng 12 Âm Lịch năm Ất Mùi)
Tại thành phố Garland, Dallas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 71 tuổi
Tang Gia Đồng Kính báo
- Vợ:  Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
- Con Trưởng: Trần Quang Nguyễn Bảo
- Con Thứ: Trần Quang Nguyễn Duy
- Dâu: Nathalie FLUCHERE
Cháu nội: Trần Quang THÉO
Trần Quang TOM
Trần Quang SACHA
- Con gái: Trần Quang Nguyệt Thảo
- Rể: Nguyễn Nghiêm
Cháu ngoại: Nguyễn CHLOÉ
Chương trình tang lễ và thăm viếng
*Thứ sáu ngày 22 tháng giêng năm 2016:
- Thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối
- Lễ cầu siêu 10 sáng (cùng ngày)
*Thứ bảy ngày 23 tháng giêng năm 2016:
- Lễ Cầu siêu: 09 giờ sáng
- Lễ Di quan và hỏa táng: 11 giờ
(Tang Gia Xin miễn phúng điếu)
CÁO PHÓ Này Thay Thế Thiệp Tang

No comments:

Post a Comment