Wednesday, January 20, 2016

phân ưu bạn hiền


PHÂN ƯU

Ông 
TRẦN QUANG THỌ

Pháp danh THIỆN TRỰC
Sanh năm 1945, tại Long Hương, Vũng Tàu Việt Nam

Vừa tạ thế lúc 5 giờ 30 sáng ngày thứ ba 19- 1- 2016
(nhằm ngày mồng 10 tháng 12 Âm Lịch Năm Ất Mùi)
tại thành phố Garland, Dallas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 71 tuổi
 
Linh cữu đang quàng tại: Funeral Home
1029 South Greenville Ave
Richardson TX 75081
(972-238-7855)

 
Xin thành kính phân ưu cùng Bà
NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
cùng gia đình
Và xin cầu nguyện cho Hương Linh Ông
TRẦN QUANG THỌ
sớm về cõi Vĩnh Hằng
 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhóm bạn thân cùng Trường, cùng niên khóa TRUNG HỌC VŨNG TÀU:
Huỳnh Quốc Hải, Huỳnh Kim Sơn, Lưu Văn Hiệp, Châu Ngọc Thu, Tạ Nhựt Huy, Lê Công Thiện, Trần Thị Kim Liêng, Nguyễn Thanh Đìền, Nguyễn Thanh Đình, Đỗ Khắc Khoan, Đỗ Đức Vũ, Dương Văn Nhàn, Nguyễn Văn Lô, Võ Như Lăng, Mai văn Tư, Phạm Ngũ Yên, Trương Vĩnh Thới, Trương Quang Hùng, Nguyễn Văn Khổ, Văn Đức Thông, Túy Hà, Phạm Huy Phong, Hồ Danh Lịch, Hồ Văn Chấm, Nguyễn Như Huỳnh, Nguyễn Thị Kim Chi, Đặng Văn Lộc, Huỳnh Văn Chừng, Phạm Thị Thanh Tiên

No comments:

Post a Comment