Tuesday, December 17, 2013


Sẽ có một ngày
Phan Hoài NamEm lớn lên trên môt thành phố dệt
Mấy trăm năm thành phố dệt anh hùng
Anh lớn lên nơi thượng nguồn chớp biển
Sông Thu Bồn con nước trãi yêu thương

Em chưa vào Nam, anh chưa ra Bắc
Trên những con tàu dày lớp bụi phân ly
Để phương đó chờ tin người phương ấy
Để một ngày… người đó tiễn người đi

Thành phố dệt đã qua mùa dông bão
Nắng lại hiền trên suối tóc, môi em
Chiếc lá rụng tưởng chừng không rụng nữa
Khi mùa Thu rưng rức chảy qua thềm

Anh ở trong này miền Trung lũ lớn
Lúa đòng đòng ngất ngưỡng đổ ra sông
Những cánh đồng hồn nhiên màu con gái
Lại cuộn mình theo gió xé chiều đông

Đành phó mặc cho bão cuồng lũ dữ
Bão thiên thu đâu phải bão đôi lần
Ta dốc sức nuôi mùa xuân mới chớm
Trên khu vườn xanh mãi cánh môi thơm

Xuân lại đến phải rồi xuân lại đến
Bao đau thương tan nát lại lui dần
Giơ tay vẩy mùa xuân vùng đất biển
Ngữa tay chào thành phố dệt yêu thương

Sẽ gặp lại một ngày không xa nữa
Tàu vào Nam ta sẽ đợi em về
Cũng có thể chuyến tàu xuôi ra bắc
Cả đôi bờ ấm lại mối tình quê

Phan Hoài Nam
Nha Trang Khánh Hòa


 

No comments:

Post a Comment