Thursday, December 19, 2013

Chiều Tàn Năm Trên Quê Hương Lưu Đày
. thơ m.h.hoàilinhphương
 
tranh đinh cường 
 .“ trăng tròn chỉ một đêm rằm
    tình duyên chỉ hẹn một lần mà thôi” (1)
    nên giờ… môi đã lìa môi
    nên ta giờ đã… xa người trăm năm…

          Em về trên phố xưa

          Tìm anh hoài chẳng thấy
          Gió chuyển mùa bơ vơ
          Người xa từ dạo ấy...

         
Saigon chiều hôm nay
          Em làm người ở trọ
          Như quê hương lưu đày
          Một mùa đông vàng võ

          Em vào trong nghĩa trang
          Người nằm yên không nói
          Tìm đâu sắc cờ vàng?
          Của máu xương hờn tủi

          Trên hàng mộ không tên
          Em nghe lời gió hỏi
          Người còn nhớ hay quên?
          Đời quân nhân trôi nổi…

          Người nằm không khói nhang
          Lá vàng rơi lả tả
          Bè bạn đã quy hàng
          Quê hương thành đất lạ

 
         Em tìm trên trang thư
          Chim bay hoài đã mỏi
          Chưa lần cuối tạ từ
          Sao không còn chung lối?

          Biết tìm anh nơi đâu?
          Sao không còn nhau nữa...
          Ngục tối hay mộ sâu?
          Năm năm dài cách trở

          Năm năm đời trăm ngã
          Em còn gì đâu anh?
          Mùa xuân về xa lạ
         Trên kiếp người mong manh


M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG
Saigon- Việt Nam 1980


(1) Ca Dao

No comments:

Post a Comment